แจ็คไฟ DC Power Jack Socket

แจ็คไฟ DC
DC Power Jack Socket

DC Power Jack Socket
DC Power Jack Socket
TYPE: 2.1 x 5.5 mm. , 2.5 x 5.5 mm.
PIN: 2
Material: Metal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: