DC Line Connector

DC Line Connector

DC_Line_Connector
DC Line Connector
TYPE: 2.1 x 5.5 mm. , 2.5 x 5.5 mm.
Rated: 12V/5A

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: