หมวดหมู่สินค้า: Ball Valve

บอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว
Ball Valve)

บอลวาล์วเกลียวนอกสองข้าง_22mmMM บอลวาล์วเกลียวในสองข้าง_22ffFF
22MFMF 22mhMH
22fhFH 22hhHH
ขนาด
22 MM 22 FF 22 MF 22 MH 22 FH 22 HH