หมวดหมู่สินค้า: Brass Fitting

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวใน (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวใน
Coupling Brass

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน
Coupling Brass

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย (Hose Female Brass)

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย
Hose Female Brass

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย_Hose_Female_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
3/16 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย (Hose Male Brass)

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย
Hose Male Brass

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย_Hose_Male_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/8
3/16 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2

ปลั๊กอุดทองเหลือง (Hex Plug Brass)

ปลั๊กอุดทองเหลือง
Hex Plug Brass

ปลั๊กอุดทองเหลือง_Hex_Plug_Brass
ขนาด
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1