หมวดหมู่สินค้า: Soldering

ลวดซับตะกั่ว

ลวดซับตะกั่ว

ลวดซับตะกั่ว
ลวดซับตะกั่ว 2.5 มม.
กว้าง: 2.5 มม.
ยาว: 1.5 ม.
หนัก: 16 กรัม

ตะกั่วบัดกรี

ตะกั่วบัดกรี

ULTRACORE_Solder_Wire
ตะกั่วบัดกรี
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 60/40 (1.2 มม.) 3.5ม.
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 60/40 (1.2 มม.) 0.5ปอนด์
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 60/40 (1.2 มม.) 1ปอนด์
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 40/60 (1.2 มม.) 3.5ม.
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 40/60 (1.2 มม.) 0.5ปอนด์
ตะกั่วบัดกรีชนิดม้วน 40/60 (1.2 มม.) 1ปอนด์
ตะกั่วบัดกรีแบบปากกา

ที่ดูดตะกั่ว

ที่ดูดตะกั่ว

Pump_Desoldering
ที่ดูดตะกั่วสีฟ้าใหญ่
วัสดุ: ABS
ประสิทธิภาพการดูด: 40 CM-Hg