หมวดหมู่สินค้า: Hammer

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ (Bumping Hammer)

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ หัวเหลือง-ขาว
Bumping Hammer

ค้อนพลาสติกหัวขาว_Bumping_Hammerค้อนพลาสติก_Bumping_Hammer
รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง
นิ้ว มิล นิ้ว มิล
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 10 260 0.87 22
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 11 280 1.06 27
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 12 300 1.26 32
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 12.5 320 1.57 40

ค้อนยาง (Rubber Mallets Hammer)

ค้อนยาง
Rubber Mallets Hammer

Stanley_Works_450g_Rubber
รายละเอียด ความยาว น้ำหนัก
นิ้ว มิล ออนซ์ กรัม
ค้อนยาง-527 13 330 16 450
ค้อนยาง-528 13 330 24 680

ค้อนหัวกลม (Ball Pein Hammer)

ค้อนหัวกลม
Ball Pein Hammer

ค้อนหัวกลม_Ball_Pein_Hammer
รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก
นิ้ว มิล นิ้ว มิล ออนซ์ กรัม
ค้อนหัวกลม-12 12-1/4 311 1 25 8 230
ค้อนหัวกลม-13 13 330 1-3/16 30 12 340
ค้อนหัวกลม-14 14 355 1-1/4 31 16 450
ค้อนหัวกลม-15 15 381 1-7/16 36 24 680
ค้อนหัวกลม-16 16 406 1-5/8 41 32 910

ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)

ค้อนหงอน
Curved Claw Hammer

ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์_Curved_Claw_Hammer
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก_Curved_Claw_Hammer
ค้อนหงอนด้ามไม้_Curved_Claw_Hammer
รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก
นิ้ว มิล นิ้ว  มิล ออนซ์ กรัม
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ 13 330 1 25 20 570
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก 13 330 1 25 20 570
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 13 370
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 20 570