แจ็คสเตอริโอแบบลงปริ้นท์

แจ็คสเตอริโอแบบลงปริ้นท์
PCB Mount Stereo Jack

3.5mm-PCB-Mount_Stereo_Jack
PCB Mount Stereo Jack
TYPE: 3.5 mm Socket
PIN: 3
Material:
Metal, Plastic

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: