สาย D-SUB Cable ตัวเมีย-ตัวผู้

สาย D-SUB Cable ตัวเมีย-ตัวผู้
D-SUB Cable Female to Male

D-SUB_Male_to_Female_Cable
D-SUB Female to Male
จำนวน PIN, ความยาว 1.5, 2, 3 เมตร
9 15 25 37 50

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: