คอนเนคเตอร์ D-SUB ตัวเมีย (D-SUB Connector Solder Female)

คอนเนคเตอร์ D-SUB ตัวเมีย
D-SUB Connector Solder Female Type

D_SUB Female
D-SUB Connector Solder Female Type
จำนวน PIN
9 15 25 37 50

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: