คอนเนคเตอร์ D-SUB ตัวผู้ (D-SUB Connector Solder Male)

คอนเนคเตอร์ D-SUB ตัวผู้
D-SUB Connector Solder Male Type

D_SUB Male
D-SUB Connector Solder Male Type
จำนวน PIN
9 15 25 37 50

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: