คอนเนคเตอร์ไฟดีซีแบบลงปรื้นท์

คอนเนคเตอร์ไฟดีซีแบบลงปรื้นท์
DC PCB Mounting Connector

DC_PCB_Mounting
DC PCB Mounting
TYPE: 2.1 x 5.5 mm. , 2.5 x 5.5 mm.
PIN: 3
Material: Plastic

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: