ไส้ไก่ (Spiral Wrapping Band)

ไส้ไก่
Spiral Wrapping Band

Spiral_Wrapping
ขาว ดำ Wrapping Range (mm.)
SW-06 SW-06B 4 – 50
SW-08 SW-08B 6 – 60
SW-10 SW-10B 7.5 – 60
SW-12 SW-12B 9 – 65
SW-15 SW-15B 12 – 75
SW-19 SW-19B 15 – 100
SW-24 SW-24B 20 – 130
ความยาว = 10 เมตร/ถุง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: