ไขควงเดี่ยวปากแฉก (Phillips Screwdriver)

ไขควงเดี่ยวปากแฉก
Phillips Screwdriver

ไขควงแฉกก้านกลมไขควงแฉกก้านหกเหลี่ยม
รายละเอียด Tip Blade (mm) Over (mm) Weight (g)
ไขควงปากแฉกก้านกลม PH1 25 75 39
ไขควงปากแฉกก้านกลม PH2 25 75 42
ไขควงปากแฉกก้านกลม PH0 60 145 33
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH1 80 185 79
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH2 100 215 114
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH3 150 215 226
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH1 80 185 96
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH2 100 215 138
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม PH3 150 275 231

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: