ไขควงเดี่ยวปากแบน (Common Screwdriver)

ไขควงเดี่ยวปากแบน
Common Screwdriver

ไขควงแบนก้านกลมไขควงแฉกก้านหกเหลี่ยม
รายละเอียด Tip Blade (mm) Over (mm) Weight (g)
ไขควงปากแบนก้านกลม 1.0×5.5 25 75 36
ไขควงปากแบนก้านกลม 1.2×6.5 25 75 40
ไขควงปากแบนก้านกลม 0.5×3 60 160 31
ไขควงปากแบนก้านกลม 0.5×3.5 80 185 35
ไขควงปากแบนก้านกลม 0.8×4 100 205 58
ไขควงปากแบนก้านกลม 1.0×6.5 150 230 65
ไขควงปากแบนก้านหกเหลี่ยม 1.2×6.5 80 265 132
ไขควงปากแบนก้านหกเหลี่ยม 1.2×8 100 300 206

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: