ไขควงชุด (Screwdriver Sets)

ไขควงชุด
Screwdriver Sets

Insulated_Screwdriver_Set
รายละเอียด จำนวน Tip รายละเอียด
ไขควงแฉก
ก้านหกเหลี่ยม
12 ชิ้น 1 Insulated slotted screwdriver:
2.4 (75mmL), 3 (100mmL),
3.5 (100mmL), 4 (100mmL),
5.5 (125mmL), 6.5 (150mmL),
8 (175mmL)
2 Insulated Phillips screwdriver:
PH0 (150mmL), PH1 (80mmL)
PH2 (100mmL), PH3 (150mmL)
Electric tester screwdriver = 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: