โฮลซอว์ คาร์ไบด์ (Hole Saw Carbide)

โฮลซอว์ คาร์ไบด์
Hole Saw Carbide

Carbide_Holesaw
มิล นิ้ว
22 7/8″
25 1″
32 1-1/4″
38 1-1/2″

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: