แหวนล็อคนอก (External Retaining Ring)

แหวนล็อคนอก
External Retaining Ring

แหวนล็อคนอก_STW_SUS_External_Retaining_Rings
แหวนล็อคนอก
แหวนล็อคนอก
ขนาด วัดใน หนา
4 3.8 0.4
5 4.8 0.6
6 5.6 0.7
7 6.5 0.8
8 7.4 0.8
9 8.4 1.0
10 9.3 1.0
11 10.2 1.0
12 11.1 1.0
13 12.0 1.0
14 12.9 1.0
15 13.8 1.0
16 14.7 1.0
17 15.7 1.0
18 16.5 1.2
19 17.5 1.2
20 18.5 1.2
21 19.5 1.2
22 20.5 1.2
23 21.4 1.2
24 22.2 1.2
25 23.2 1.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: