แหวนล็อกใน (Internal Retaining Ring)

แหวนล็อคใน
Internal Retaining Ring

แหวนล็อคใน_RTW_SUS_Internal_Retaining_Rings
แหวนล็อคใน
แหวนล็อคใน
ขนาด วัดนอก หนา
9 9.8 0.6
10 10.7 1.0
11 11.8 1.0
12 13.0 1.0
13 14.1 1.0
14 15.1 1.0
15 16.2 1.0
16 17.3 1.0
17 18.3 1.0
18 19.5 1.0
19 20.5 1.0
20 21.5 1.0
21 22.5 1.0
22 23.5 1.0
23 24.5 1.2
24 25.9 1.2
25 26.9 1.2
26 27.9 1.2
27 29.0 1.2
28 30.1 1.2
29 31.1 1.2
30 32.1 1.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: