แป้นกาว (Cable Mount)

แป้นกาว
Cable Mount

cable_tie_mounts
รหัส กว้าง (mm.) ยาว (mm.) สูง (mm.)
TM-2121-4 21 21 3.5
TM-2828-4 28 28 4
จำนวน = 100 ชิ้น/ถุง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: