เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด

EQ Industrial Connection Co., Ltd.

www.eqindustrial.com

EQ Industrail Connection

เราคือผู้ให้บริการครบวงจรด้านการออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม นำเข้า จัดหา และจัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายเครื่องมือช่าง จำหน่ายเครื่องมือวัด บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อมเครื่องมือช่าง ซ่อมเครื่องมือวัด บริการซ่อมแผงวงจร รวมทั้งออกแบบเครื่องจักร งานขึ้นรูป และงานสแตนเลสต่างๆ

repair_PCB

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อธุรกิจของลูกค้าราบรื่นไม่ติดขัด เครื่องจักรไม่หยุดชะงัก เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การซ่อมเครื่องมือ และการซ่อมเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์และเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเราและลูกค้าไปพร้อมกัน

ทีมงาน อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

sonthayaj@eqindustrial.com