หางปลาเสียบแบน ธง-หุ้ม

หางปลาเสียบแบน ธง-หุ้ม
FLAG FEMALE DISCONNECTORS
FLN-A TYPE

FLN-A_Type
Item No. TAB SIZE Color AWG DIN mm2 QTY in box
FLN 1-7A 6.4×0.8 mm Red 22-16 0.5-1.5 300
FLN 2-7A 6.4×0.8 mm Blue 16-14 1.5-2.5 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: