หางปลาหัวแฉก แบบย้ำ-หุ้ม

หางปลาหัวแฉก แบบย้ำ-หุ้ม
INSULATED SPADE TERMINALS
YF TYPE

YF_Type
YF_Type-D
Item No. d2Ø B L L1 I d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
YF 1.5-3S 3.7 5.7 21.0 16.0 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
YF 1.5-3 3.7 6.2 21.0 16.0 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
YF 1.5-4S 4.3 6.4 21.0 16.0 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
YF 1.5-4 4.3 7.2 21.0 16.0 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
YF 1.5-5S 5.3 7.2 21.0 16.0 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
YF 2.5-3S 3.7 5.7 21.0 16.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
YF 2.5-3 3.7 6.2 21.0 16.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
YF 2.5-4S 4.3 6.4 21.0 16.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
YF 2.5-4 4.3 7.2 21.0 16.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
YF 2.5-5S 5.3 8.2 21.0 16.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
YF 4-4 4.3 8.0 25.8 18.3 13.5 3.0 Black 14-12 2.5-4 400
YF 4-5 5.3 8.0 25.8 18.3 13.5 3.0 Black 14-12 2.5-4 400
YF 6-4S 4.3 7.2 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
YF 6-4 4.3 8.2 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
YF 6-5S 5.3 8.2 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
YF 6-5 5.3 9.0 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
YF 6-6 6.4 12.0 31.5 24.0 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: