หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-หุ้ม

หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-หุ้ม
INSULATED RING TERMINALS
RF TYPE

RF_Type
RF_Type-D
Item No. d2Ø B L L1 I d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
RF 1.5-3 3.7 8.0 20.5 15.5 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
RF 1.5-4 4.3 8.0 20.5 15.5 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 1,000
RF 1.5-5 5.3 8.0 20.5 15.5 9.5 1.7 Red 22-16 0.5-1.5 800
RF 2.5-3 3.7 8.5 21.5 16.5 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
RF 2.5-4 4.3 8.5 21.5 16.5 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
RF 2.5-5 5.3 9.5 22.0 17.0 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
RF 2.5-6 6.4 12.0 26.5 21.5 9.5 2.3 Blue 16-14 1.5-2.5 500
RF 4-4 4.3 8.8 25.2 17.7 13.5 3.0 Black 14-12 2.5-4 400
RF 4-5 5.3 8.8 25.2 17.7 13.5 3.0 Black 14-12 2.5-4 400
RF 4-6 6.4 12.0 28.9 21.4 13.5 3.0 Black 14-12 2.5-4 300
RF 6-4 4.3 9.5 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
RF 6-5 5.3 9.5 27.0 19.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
RF 6-6 6.4 12.0 30.5 23.0 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
RF 6-8 8.4 15.0 35.0 27.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300
RF 6-10 10.5 15.0 35.0 27.5 14.0 3.4 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: