หัวเสียบตัวเมีย แบน-หุ้ม

หัวเสียบตัวเมีย แบน-หุ้ม
INSULATED FEMALE DISCONNECTORS
V-A TYPE

V-A_Type
V-A_Type-D
Item No. TAB SIZE B L L1 d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
V 1.5-7A 0.250×0.032
6.35×0.8 mm
6.5 21.0 11.0 3.3 Red 22-16 0.5-1.5 800
V 2.5-7A 6.5 21.0 11.0 4.0 Blue 16-14 1.5-2.5 800
V 6-7A 6.5 23.0 11.0 5.5 Yellow 12-10 4-6 400

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: