หัวเสียบตัวเมีย กลม-หุ้ม

หัวเสียบตัวเมีย กลม-หุ้ม
INSULATED BULLET SOCKETS
F-A TYPE

F-A_Type
F-A_Type-D
Item No. B L L1 d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
F 1.5A 3.9 23.0 16.5 3.3 Red 22-16 0.5-1.5 400
F 2.5A 3.9 23.0 16.5 4.0 Blue 16-14 1.5-2.5 400
F 6A 4.9 23.0 16.5 5.5 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: