หัวเสียบตัวเมีย แบน-หุ้มเต็ม

หัวเสียบตัวเมีย แบน-หุ้มเต็ม
FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTORS
PV-A TYPE

PV-A_Type
PV-A_Type
Item No. TAB SIZE B L L1 d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
PV 1.5-7A 0.250×0.032
6.35×0.8 mm
6.5 23.0 16.5 3.3 Red 22-16 0.5-1.5 400
PV 2.5-7A 6.5 23.0 16.5 4.0 Blue 16-14 1.5-2.5 400
PV 6-7A 6.5 23.0 16.5 5.5 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: