หัวเสียบตัวผู้ แบน-หุ้ม

หัวเสียบตัวผู้ แบน-หุ้ม
INSULATED MALE DISCONNECTORS
V-B TYPE

V-B_Type
V-B_Type-D
Item No. TAB SIZE B L L1 d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
V 1.5-7B 0.250×0.032
6.35×0.8 mm
6.3 21.0 11.0 3.3 Red 22-16 0.5-1.5 800
V 2.5-7B 6.3 21.0 11.0 4.0 Blue 16-14 1.5-2.5 800
V 6-7B 6.3 23.0 11.0 5.5 Yellow 12-10 4-6 400

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: