หัวเสียบตัวผู้ กลม-หุ้ม

หัวเสียบตัวผู้ กลม-หุ้ม
INSULATED BULLET TERMINALS
F-B TYPE

F-B_Type
F-B_Type-D
Item No. B L L1 d1Ø Color AWG DIN mm2 QTY in box
F 1.5B 4.0 21.0 11.0 3.3 Red 22-16 0.5-1.5 400
F 2.5B 5.0 21.0 11.0 4.0 Blue 16-14 1.5-2.5 400
F 6B 5.0 21.0 11.0 5.5 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: