สายแพกลมสีเทา (Round Conductor Flat Cable)

สายแพกลมสีเทา
Round Conductor Flat Cable

Flat_cable_grey
ระยะ Pitch 1 และ 1.27 mm , สีเทา
จำนวนสายนำสัญญาณ (Number of Cores)
10 14 16 20 24 26 34 40 50 60

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: