สายแพกลมสีรุ้ง (Round Conductor Flat Cable)

สายแพกลมสีรุ้ง
Round Conductor Flat Cable

Flat_cable
ระยะ Pitch 1.27 mm , สีรุ้ง
จำนวนสายนำสัญญาณ (Number of Cores)
20 24 25 26 34 36 40 50 60

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: