สามทางเสียบสายทองเหลือง (T-Type Tube Union Brass)

สามทางเสียบสายทองเหลือง
T-Type Tube Union Brass

สามทางเสียบสายทองเหลือง T-Type Tube Union Brass
ขนาด
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: