สามทางเกลียวในทองเหลือง (Y Joint Nipple Brass)

สามทางเกลียวในทองเหลือง
Y Joint Nipple Brass

สามทางเกลียวในทองเหลือง_Y_Joint_Nipple_Brass
เกลียวใน x สวมยาง
1/4 x 1/4
1/4 x 5/16
1/4 x 3/8

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: