สกรูหางปลาชุบซิงค์ (Wing Screw ZN)

สกรูหางปลาชุบซิงค์
Wing Screw ZN

สกรูหางปลาชุบซิงค์_Wing_Screws_ZN
เกลียว M4 M5 M6 M8 M10
ยาว (mm) 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50
10 O O
12 O O O
15 O O O O
20 O O O O O
25 O O O O O
30 O O O O O
35 O O O O O
40 O O O O O
50 O O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: