สกรูหัวผ่าสแตนเลส

สกรูหัวผ่าสแตนเลส

สกรูหัวกลมผ่า_Slotted_Round_Head_Screws_SUS
สกรูหัวเตเปอร์ผ่า_Slotted_Countersunk_Screws_SUS
ขนาด
ยาว (Inch) 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
1/4 O O O
3/8 O O O
1/2 O O O
5/8 O O O O O
3/4 O O O O O O
1 O O O O O O
1-1/4 O O O O O O
1-1/2 O O O O O O
2 O O O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: