สกรูหัวจมเกลียวมิล (Socket Cap Screw)

สกรูหัวจมเกลียวมิล
Socket Cap Screw

สกรูหัวจม_Socket_Cap_Screw_SUS
สกรูหัวจม
สกรูหัวจมกลม_Socket_Button_Head
สกรูหัวจมกลม
สกรูหัวจมเตเปอร์_Socket_Countersunk_Screw_SUS
สกรูหัวจมเตเปอร์
ขนาด
เกลียว M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
ยาว (mm) 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5
5 O O O O
6 O O O O
8 O O O O O
10 O O O O O O O
12 O O O O O O O
15 O O O O O O O O
20 O O O O O O
25 O O O O O O
30 O O O O O O
35 O O O O O O
40 O O O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: