สกรูหัวจมเกลียวนิ้ว (Socket Cap Screw)

สกรูหัวจมเกลียวนิ้ว
Socket Cap Screw

สกรูหัวจม_Socket_Cap_Screw_SUS
สกรูหัวจม
สกรูหัวจมกลม_Socket_Button_Head
สกรูหัวจมกลม
สกรูหัวจมเตเปอร์_Socket_Countersunk_Screw_SUS
สกรูหัวจมเตเปอร์
ขนาด
เกลียว #2 #4 #6 #6 #8 #10 #10
ยาว (inch) 56 40 32 40 32 24 32
1/4 O O O O O
5/16 O O O O O
3/8 O O O O O
1/2 O O O O O
5/8 O O O O
3/4 O O O O O O
1 O O O O O O
1-1/4 O O O O O O
1-1/2 O O O O O O
2 O O O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: