สกรูมิลสแตนเลส

สกรูมิลสแตนเลสหัวกลม JP

สกรูมิลสแตนเลสหัวเตเปอร์ JF

สกรูมิลสแตนเลสหัวกระทะ JT

สกรูหัวกลม_JP_Pan_Head_Screw_SUS
สกรูหัวเตเปอร์_JF_Flat_Head_Screw_SUS
สกรูหัวกระทะ_JT

ขนาด
ยาว (mm) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
3
3.5
4
5
6 O O O O O
8 O O O O O O
10 O O O O O O
12 O O O O O O O
15 O O O O O O O
20 O O O O O O O
25 O O O O O O O O
30 O O O O O O O O
35 O O O O O O
40 O O O O O O
45 O O O O O O
50 O O O O O O
60 O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: