สกรูตัวหนอนมิล (SUS Socket Set Screws)

สกรูตัวหนอนมิล
SUS Socket Set Screws

สกรูตัวหนอน_SUS_Socket_Set_Screws_SUS
ขนาด
ยาว (mm) M3 M4 M5 M6 M8
3 O
4 O O
5 O O O
6 O O O O
8 O O O O O
10 O O O O O
12 O O O O O
15 O O O O O
20 O O O O O
25 O O O O O
30 O O O O O
35 O O
40 O O
45 O
50 O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: