สกรูตัวหนอนนิ้ว (SUS Socket Set Screws)

สกรูตัวหนอนนิ้ว
SUS Socket Set Screws

สกรูตัวหนอน_SUS_Socket_Set_Screws_SUS
ขนาด
ยาว (mm) 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
3/16 O
1/4 O O
5/16 O O O
3/8 O O O O
1/2 O O O O O
5/8 O O O O O
3/4 O O O O O
1 O O O O O
1-1/4 O
1-1/2 O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: