วาล์วปรับความเร็วเกลียว GSC

วาล์วปรับความเร็วเกลียว GSC

วาล์วปรับความเร็วเกลียว_GSC
Part Code Part Spec. Price/Unit
GSC-04-M5 4 x M5 Call
GSC-04-01 4 x 1/8″ Call
GSC-04-02 4 x 1/4″ Call
GSC-06-M5 6 x M5 Call
GSC-06-01 6 x 1/8″ Call
GSC-06-02 6 x 1/4″ Call
GSC-06-03 6 x 3/8″ Call
GSC-06-04 6 x 1/2″ Call
GSC-08-01 8 x 1/8″ Call
GSC-08-02 8 x 1/4″ Call
GSC-08-03 8 x 3/8″ Call
GSC-08-04 8 x 1/2″ Call
GSC-10-01 10 x 1/8″ Call
GSC-10-02 10 x 1/4″ Call
GSC-10-03 10 x 3/8″ Call
GSC-10-04 10 x 1/2″ Call

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: