ลวดซับตะกั่ว

ลวดซับตะกั่ว

ลวดซับตะกั่ว
ลวดซับตะกั่ว 2.5 มม.
กว้าง: 2.5 มม.
ยาว: 1.5 ม.
หนัก: 16 กรัม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: