ปลั๊กตัวเมีย (Cooper Receptacles)

ปลั๊กตัวเมีย
Cooper Receptacles

Cooper_Receptacle_270B
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 270B
Color: Brown
Cooper_Receptacle_270V
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 270V
Color: Ivory
Cooper_Receptacle_817B
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 817B
Color: Brown
Cooper_Receptacle_817V
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 817V
Color: Ivory
Cooper_Receptacle_827B
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 827B
Color: Brown
Cooper_Receptacle_827V
2P+E 15A / 125V Socket
Type: 827V
Color: Ivory
Cooper_Receptacle_826B
2P+E 15A / 250V Socket
Type: 826B
Color: Brown
Cooper_Receptacle_826V
2P+E 15A / 250V Socket
Type: 826V
Color: Ivory

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: