ประแจแอลหกเหลี่ยมมิล (L-Wrenches Key)

ประแจแอลหกเหลี่ยมมิล
L-Wrenches Key

L-WRENCHES_mm
มิล (Metric) ขนาด
PB-212LH-5 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm.
PB-212LH-8 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.
PB-212LH-10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: