ประแจแอลหกเหลี่ยมนิ้ว (L-Wrenches Key)

ประแจแอลหกเหลี่ยมนิ้ว
L-Wrenches Key

L-WRENCHES_Inch
นิ้ว (Inch) ขนาด
PB-212ZLH 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16″
PB-212ZLH-12 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16″

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: