นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน
Coupling Brass

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: