ที่ดูดตะกั่ว

ที่ดูดตะกั่ว

Pump_Desoldering
ที่ดูดตะกั่วสีฟ้าใหญ่
วัสดุ: ABS
ประสิทธิภาพการดูด: 40 CM-Hg

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: