ดอกสว่าเจาะสแตนเลส (Drill Bits HSS Cobalt)

ดอกสว่าเจาะสแตนเลส
Drill Bits HSS Cobalt

ดอกสว่าน_Drill_Bits_HSS_Cobalt
ดอกสว่านเจาะสแตนเลส
Cobalt HSS 3.0 มม.
Cobalt HSS 3.5 มม.
Cobalt HSS 4.0 มม.
Cobalt HSS 4.5 มม.
Cobalt HSS 5.0 มม.
Cobalt HSS 5.5 มม.
Cobalt HSS 6.0 มม.
Cobalt HSS 6.5 มม.
Cobalt HSS 7.5 มม.
Cobalt HSS 8.0 มม.
Cobalt HSS 8.5 มม.
Cobalt HSS 9.0 มม.
Cobalt HSS 9.5 มม.
Cobalt HSS 10.0 มม.
Cobalt HSS 10.5 มม.
Cobalt HSS 11.5 มม.
Cobalt HSS 12.0 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: