ดอกสว่านเจาะเหล็ก (Drill Bits HSS Titanium)

ดอกสว่านเจาะเหล็ก
Drill Bits HSS Titanium

ดอกสว่าน_Drill_Bits_HSS_Titanium
ดอกสว่านเจาะเหล็ก
Titanium HSS 3.0 มม.
Titanium HSS 3.5 มม.
Titanium HSS 4.0 มม.
Titanium HSS 4.5 มม.
Titanium HSS 5.0 มม.
Titanium HSS 5.5 มม.
Titanium HSS 6.0 มม.
Titanium HSS 6.5 มม.
Titanium HSS 7.5 มม.
Titanium HSS 8.0 มม.
Titanium HSS 8.5 มม.
Titanium HSS 9.0 มม.
Titanium HSS 9.5 มม.
Titanium HSS 10.0 มม.
Titanium HSS 10.5 มม.
Titanium HSS 11.5 มม.
Titanium HSS 12.0 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: