ค้อนยาง (Rubber Mallets Hammer)

ค้อนยาง
Rubber Mallets Hammer

Stanley_Works_450g_Rubber
รายละเอียด ความยาว น้ำหนัก
นิ้ว มิล ออนซ์ กรัม
ค้อนยาง-527 13 330 16 450
ค้อนยาง-528 13 330 24 680

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: