ค้อนพลาสติกด้ามไม้ (Bumping Hammer)

ค้อนพลาสติกด้ามไม้ หัวเหลือง-ขาว
Bumping Hammer

ค้อนพลาสติกหัวขาว_Bumping_Hammerค้อนพลาสติก_Bumping_Hammer
รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง
นิ้ว มิล นิ้ว มิล
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 10 260 0.87 22
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 11 280 1.06 27
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 12 300 1.26 32
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 12.5 320 1.57 40

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: